Du lịch Ninh Thuận, Nha Trang hơn 3 triệu đồng

229